FILIP ROZBORSKI
– trener piłki nożnej z licencją UEFA „A”, absolwent Szkoły Mistrzostwa Sportowego we Włocławku, wieloletni trener dzieci i młodzieży, wieloletni zawodnik, magister Bezpieczeństwa wewnętrznego na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

tel. kom. 501-182-258

RAFAŁ LANGOWSKI
– trener piłki nożnej z licencją UEFA „A”, absolwent Szkoły Mistrzostwa Sportowego we Włocławku, wieloletni trener dzieci i młodzieży, wieloletni zawodnik, reprezentant województwa Kujawsko-Pomorskiego, licencjat Dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

tel. kom. 504-187-855

DAMIAN BALCEROWSKI
– trener piki nożnej z licencją UEFA „C”, licencjat AWFiS w Gdańsku – kierunek WF ze specjalnościami instruktorskimi w piłce nożnej oraz trener personalny, wieloletni zawodnik.

tel. kom. 783-545-487

KACPER WRÓBLEWSKI
– trener piłki nożnej z licencją UEFA „B”, licencjat Akademii Wychowania Fizycznego i i Sportu w Gdańsku, wieloletni zawodnik.

tel. kom. 666-817-650

ARTUR BABICZ
– trener piłki nożnej z licencją UEFA „B”, wieloletni zawodnik.

tel. kom. 735-602-271

KONRAD JANISZEWSKI
– trener piłki nożnej z licencją UEFA „C”, student Akademii Wychowania Fizycznego i i Sportu w Gdańsku, wieloletni zawodnik

tel. kom: 517-400-813

JAKUB WRZOSIŃSKI
– trener piłki nożnej z licencją UEFA „C”, student Akademii Wychowania Fizycznego i i Sportu w Gdańsku, wieloletni zawodnik

tel. kom: 692-793-089

FILIP WICHMAN
– trener bramkarzy – trener piłki nożnej z licencją UEFA „C”, wieloletni zawodnik.

tel. kom: 604-693-337