Wszelkie sprawy finansowe (w tym składki) związane z klubem prosimy regulować na poniższe konto bankowe:

Tytuł przelewu: PIŁKA NOŻNA imię i nazwisko dziecka – opłata na cele statutowe – miesiąc.

nr konta bankowego PeKaO SA: 25 1240 5354 1111 0010 6524 1689

Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Pomorzanin”, 81-321 Gdynia, ul. Marii Curie – Skłodowskiej 8a/4