Trenerzy

FILIP ROZBORSKI
– trener piłki nożnej z licencją UEFA „A”, absolwent Szkoły Mistrzostwa Sportowego we Włocławku, wieloletni trener dzieci i młodzieży, wieloletni zawodnik, magister Bezpieczeństwa wewnętrznego na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

tel. kom. 501-182-258

RAFAŁ LANGOWSKI
– trener piłki nożnej z licencją UEFA „A”, absolwent Szkoły Mistrzostwa Sportowego we Włocławku, wieloletni trener dzieci i młodzieży, wieloletni zawodnik, reprezentant województwa Kujawsko-Pomorskiego, licencjat Dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

tel. kom. 504-187-855

DAMIAN BALCEROWSKI
– instruktor piłki nożnej, licencjat AWFiS w Gdańsku – kierunek WF ze specjalnościami instruktorskimi w piłce nożnej oraz trener personalny, wieloletni zawodnik.

tel. kom. 783-545-487

KACPER WRÓBLEWSKI
– trener piłki nożnej z licencją UEFA „C”, student Akademii Wychowania Fizycznego i i Sportu w Gdańsku, wieloletni zawodnik.

tel. kom. 666-817-650

BARTŁOMIEJ GRZYBOWSKI
– trener asystent, wieloletni zawodnik

tel. kom. 663-422-508

Leave a Comment